ایران گروه

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

نویسنده: nazanin nazanin   

شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

نکاتی در خصوص شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

“دریافت سریع کارت بازرگانی در موسسه تخصصی حقوقی ثبت کریم خان”

کارت بازرگانی جزمدارک اصلی وضروری در رابطه با مبحث واردات و صادرات به شمار می رود.با داشتن کارت بازرگانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر ماده ۲قانون صادرات و وادرات این امکان را بوجود می آید به تجارت های خارجی خود بپردازند.

شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

 

درخصوص ماده یک آیین نامه که در رابطه با صدور کارت بازرگانی،اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کشور ما به کارهایی بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه مشغول هستند درصورت رعایت موارد نام برده در قسمت زیر و با همراه داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخواست صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان ها را بنمایند.

کارت بازرگانی را هم بصورت حقیقی و هم حقوقی قابل دریافت می باشد.اسباب صدور کارت بازرگانی به شرح زیر است :
الف)اشخاص حقیقی:

    دارائی حداقل ۲۴ سال تمام
    داشتن محل کسب
    شخص حقیقی حداقل باید سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا دارائی مدارک تحصیلی در رشته تجارت باشد و با ارائه مدرک مثبته ازگواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشته باشد .
    آشنایی به امورو قوانین و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
    داشتن شایستگی مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
    دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
    داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
    تحویل دادن تعهد در مورد پیروی از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل قوانین که در خصوص مواردی که ازطرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین طریقه سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردیده است.
    دادن تعهد حاکی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی
    ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای داوطلبان تمدید کارت بازرگانی

تذکر : در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد غیرواقعی،کارت بازرگانی شخص ابطال و مراتب به سازمان های مربوطه اطلاع داده خواهد شد.

موارد دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی به شرح زیر می باشد:

    دارا بودن تمامی شرایط اعلام شده در قسمت فوق به جز برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
    داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
    عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور(در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید).

ب – اشخاص حقوقی:

    شرکت ها و اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و موسسات تولیدی که درکشورما ثبت شده اند و به امور بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارت کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
    شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط نام برده در قسمت الف باشند.

    تبصره ۱- ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع صلاحیت دار برای اتباع خارجی.
    تبصره ۲-تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه های کشور متبوع
    تبصره ۳-چنانچه برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت شده اند کارت بازرگانی صادر می گردد که متقابلاَ کشور مذکورآنان هم همین حق را برای ایرانیان مقیم همان کشور محفوظ بدارد.

طبق ماده ۵ آیین نامه، در صورت تشخیص رد صلاحیت دارنده کارت از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی ممانعت گردیده و در صورت نیاز از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.

ودر آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در عرصه ی اخذ و تمدید کارت بازرگانی سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده

نویسنده: nazanin nazanin   

مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده

علامت تجاری مجوزی است که به تاجران اجازه می دهد محصولات خود را از محصولات اشخاص دیگر متمایز سازد.بنابر ماده ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ۷/۸/۱۳۸۶:

علامت تجاری بدین معنی است: اسم یا عنوانی که معرف شخص حقیقی و حقوقی باشد.

مدت اعتبار علامت ثبت شده مطابق ماده ۱۴ قانون ثبت علایم تجاری ده سال معین شده است و برای دوره های بعدی تمدید اعتبار آن مانعی ندارد. یعنی، صاحب علامت یا نماینده قانونی او،ثبت علامت را بعد از شش ماه از انقضای مدت اعتبار می تواند،هر ده سال یک بار تمدید کند.بنابراین شخص ده سال،دارای علامت خواهد بود.

مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده

اگر علامت ثبت شده طول مدت ۳ سال از تاریخ ثبت مورد استفاده قرار نگیرد اشخاصی که دارای منافعی می باشند می توانند آن را در دادگاه صالحه باطل نمایند.در زیر مدارک مورد نیاز را برای تمدید علامت تجاری نام می بریم.البته، شما بزرگواران می توانید تمامیه سوالات خود را درباره علامت تجاری با ما در میان بگذارید.البته همکاران متعهد ما در ثبت شرکت کریم خان ,پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان می باشند.
مدارک مورد نیاز برای تمدید علامت تجاری
الف)اشخاص حقیقی

    کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب علامت
    نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
    مهر و امضاء وکالتنامه

ب)اشخاص حقوقی

    کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
    کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات
    نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
    مهر و امضاء وکالتنامه

مطابق ماده ۹۱ درخواست تمدید ثبت علامت دارای نکات زیر است:

    شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن نیاز است.
    طبقات کالاها و کارهایی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
    اسم و نشانی کامل دارنده علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او زمانی که نماینده درخواست کند.

    تبصره ۱-درخواست تمدید ثبت زمانی که هزینه تمدید پرداخت شده باشد پذیرفته می شود.
    تبصره ۲-زمان تمدید ثبت مقلد ثبت موظف است طبقه محصولات را طبق طبقه بندی جدید بین المللی در دفتر ثبت بر اساس آن اصلاح کند.هزینه اعمال ویرایش برای تغییر طبقات بر اساس طبقه بندی جدید بین المللی و هزینه نشر آگهی مرتبط با روزنامه رسمی مسئولیت آن را مالک علامت عهده دار می باشد.
    تبصره ۳-مالک علامت می تواند علاوه بر درخواست تمدید,بدون پرداخت هزینه درخواست جداگانه برای کاهش طبقه و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است،به مرجع ثبت ارائه نماید.
    تبصره ۴-در صورت تغییر طبقات درج شده در این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
    تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی که در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت صادر و به صاحب علامت یا نماینده قانونی وی ارائه می گردد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان,افتخار دارد در زمینه مدت اعتبار علامت تجاری بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه دهیم.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های دانش بنیان

نویسنده: nazanin nazanin   

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های دانش بنیان


شرکت ها و موسسه های دانش بنیان شرکت یا موسسه تعاونی یا خصوصی می باشد که با هدف هم افزایی ثروت و علم ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق هدف های اقتصادی و علمی که شامل گسترش و کاربرد نوآوری و اختراع می باشند و همچنین تجاری سازی نتیجه های توسعه و تحقیق شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در زمینه ی فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا به خصوص در تولید نرم افزارهای مرتبط ایجاد می شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های دانش بنیان

در این مقاله قصدمان این می باشد تا به مدرک های مورد نیاز برای ثبت شرکت های دانش بنیان بپردازیم. یادآور می شویم ثبت کریم خان به عنوان یکی از قابل اعتبار ترین مرکزهای ثبتی ، با به کارگیری توان بالای کادر متخصص خود در کم ترین زمان ممکن فعالیت های موردنیاز را برای ثبت شرکت شما انجام می دهد. برای این هدف لازم می باشد با کارشناس های متخصص ما تماس بگیرید.
مدرک های موردنیاز برای ثبت شرکت دانش بنیان

    تصویر اساس نامه شرکت
    آخرین اظهارنامه مالیاتی فرستاده شده به سازمان امور مالیاتی کشور
    تصویر اظهارنامه یا شرکت نامه شرکت دانش بنیان
    رزومه شرکت
    کپی مدارک تحصیلی اعضا و موسسین
    تصویر آگهی روزنامه رسمی شرکت
    کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء هیات مدیره شرکت
    نهایی ترین لیست بیمه شرکت و چکیده وضعیت حقوق دستمزد و پاداش ها

شرکت های دانش بنیان باید جهت ثبت روش هایی را با ارائه مدرک های بالا پشت سر بگذارند. ما در مقاله های دیگر در مورد چگونگی ثبت شرکت های دانش بنیان به طور کامل توضیح داده ایم، برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر قادر می باشید به این مقاله ها در پورتال رجوع کنید.

ثبت کریم خان با داشتن کادر متخصص و حرفه ایی خود به صورت کاملا رایگان آماده ی پاسخگویی کاملا رایگان به صورت شبانه روزی به شما عزیزان در خصوص ثبت شرکت های دانش بنیان می باشد .

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

کدام اختراعات قابل ثبت هستند؟

نویسنده: nazanin nazanin   

کدام اختراعات قابل ثبت هستند؟

نکاتی درباره اختراعات قابل ثبت

موسسه ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص اختراعات قابل ثبت سخن بگوید.اختراعی قابل ثبت می باشد که دارای ابتکار تازه و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار تازه عبارت می باشد از آنچه که در صنعت یا فن قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن ذکرشده واضح و معلوم نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی به حساب می آید که در رشته ای از صنعت قابل استفاده یا ساخت می باشد. هدف از صنعت، معنای گسترده آن می باشد و شامل مواردی مانند کشاورزی ، صنایع دستی ، خدمات و ماهیگیری نیز می شود.

کدام اختراعات قابل ثبت هستند؟

ماده ی ۲۷( ق.ث.ع.و.ا) در این خصوص می گوید
هر شخصی مدعی یکی از کارهای زیر باشد قادر است درخواست ثبت کند.

    نوآوری هر محصول صنعتی تازه
    کشف هر وسیله تازه یا اعمال وسیله های موجوده به روش جدید برای به دست آوردن یک نتیجه یا فلاحتی یا محصول صنعتی

مطابق ماده ی ۴ قانون ثبت اختراع ها، علائم تجاری و طرح های صنعتی موردهای زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج می باشد

    الف- کشفیات، آثار هنری و نظریه های علمی روش های ریاضی
    ب- طرح ها وقاعده ها یا روش های انجام کار تجاری و دیگر اقدامات اجتماعی و ذهنی
    ج- راه های تشخیص و درمان بیماری های حیوان یا انسان
    این بند دربردارنده ی فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و قابل کاربرد در روش های ذکرشده نمی شود.
    د- منبع های ژنتیک و جزء های ژنتیک دربردارنده ی آن ها و همین طور فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
    ه- چیزی که قبلا در فن ها و صنایع درنظر گرفته شده باشد .
    چنانچه که فاش کردن اختراع طی مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا درموردهای مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع انجام شده باشد، مانع ثبت نمی باشد.
    و- اختراع هایی که بهره برداری از آن ها مخالف موازین شرعی یا اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد.

مطابق چیزی که بیان شد،اختراع به طور مطلق نمی بایست قبلاَ انتشار یافته باشد وگرنه اختراع محسوب نمی شود و فقط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعی می باشد که سابقاَ در خارجه ثبت شده باشد چه در این صورت محققاَ این اختراع معرفی و چاپ و منتشر شده است ودرنتیجه مطابق ماده ۳۰ قانون ثبت علائم چنانچه مخترعی در خارج از ایران اختراعی را ثبت کرده باشد ، مطابق اختراع خارجی می تواند اختراعش را در ایران ثبت کند ، به شرطی که زمان اختراعش از ثبت اختراع اولی نگذشته باشد و چنانچه در این مدت یک نفر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساند مخترع نمی تواند مانع از کار او شود و همین طور برای بعد از آن می تواند درخواست جلوگیری نماید ولی از کار افرادی که تا آن تاریخ شروع کرده اند قادر نمی باشد جلوگیری کند و در حالت کلی خارجی ها قادر می باشند اختراع های خود را در ایران ثبت کنند به شرط آنکه مطابق عهد نامه یا معامله متقابل از سمت کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترع های ایرانی معرفی شده باشد.

حقوق برگرفته از اختراع ثبت شده قابل انتقال می باشد و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او انتقال می یابد.

کادر تخصصی و حرفه ایی کریم خان با درنظرگرفتن مشاوران خبره و کاردان قادر است به صورت کاملا رایگان پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان در این خصوص باشد .

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

استراتژی ساخت یک برند قدرتمند

نویسنده: nazanin nazanin   

استراتژی ساخت یک برند قدرتمند

موسسه ثبت کریم ان در این ملب قصد دارد به توضیح استراتژی ساخت یک برند بپردازد.در دنیای پر رقابت فعلی که محصول های متفاوت و متنوع با استفاده از روش های درست، قابلیت موفقیت در بازار را دارا می باشند ، جهت موفقیت می بایست به دارایی های نامشهود شرکت بیش تر از قبل توجه کرد تا قادر باشیم در این حیطه پایدار باشیم.

در این بین، برندها قابلیتی مخصوص برای منحصر به فرد بودن و برجسته نمودن کالا یا خدمت را به دست می دهند.

برند نمادی می باشد که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر دارد. مصرف کنندگان از روش برند ها محصول ها و یا خدمت ها را شناخته و به آن ها پایبند می باشند. بالاتربودن قدرت نام و نشان تجاری برای متفاوت کردن به طور تاثیر گذاری می تواند مزیت هایی از جمله بالاتر بردن قصد خرید، هزینه ها ی کمتر بازاریابی ، افزایش فروش، اولویت بندی های قیمت و وفاداری مشتری در محصول ها و خدمات ایجاد کند.

استراتژی ساخت یک برند قدرتمند

ساخت برند به مراحلی اطلاق می شود که یک سازمان را شناسانده و نشان دهنده ی میراث ، فرهنگ و ارزش ها ، مردم و استراتژی برند آن سازمان می باشد و شروع این فرآیند در ارتباط با اولیه ترین تجربه و برخورد مشتری با برند ، به هر نحوی که باشد نتیجه مورد نظر ” پایداری برند در ذهن مشتری” می باشد.

تجربه مشتری ریشه در مجموعه ای ازتعامل های بین یک محصول و مشتری ، یک شرکت ، یک بخش از سازمان ، یک مغازه ، فروشنده و غیره دارد. به طوری که باعث ایجاد پاسخ از طرف مقابل می شود. این تجربه کاملاَ شخصی بوده و اشاره به درگیر شدن مشتری در سطح های متفاوت عقلانی ، عاطفی ، احساسی ، روحی و فیزیکی دارد.

” رفتارهای مشتری به طور عمده بعد از ابتدایی ترین تجربه مشتری تشکیل می شوند “.

یکی از مهم ترین هدف ها بعد از ابتدایی ترین تجربه مشتری از برند، اولویت آن برند در ذهن مشتری می باشد. هر وقت بعد از ابتدایی ترین مراجعه مشتری به برند و تجربه آن ، مشتری آماده ی شناساندن آن به بقیه شود و برای دومین بار ذهنش به سمت برند ما بیاید، یعنی برند ما در ذهن وی برتری یافته است.

امروزه با توجه به اهمیت ساخت برند به دنبال آن این سوال اساسی به ذهن می رسد که چگونه می توان یک برند قدرتمند ساخت؟

میزان تحصیلات ،میزان درآمد، سن ، جنس، شیوه ی زندگی و مشخصه های دیگر مخاطبان هدف تا چه اندازه بر ساخت برند اثر می گذارند ؟

نقش جذابیت و خلاقیت در ساخت برند چیست؟

آیا میان متغیرهای بالا با ساخت برند ارتباطی می باشد؟

مطابق نتیجه های بدست آمده بین تمامی متغیرهای بالا همبستگی می باشد .به عنوان نمونه ساخت برند برای مخاطب ها هدف خردسال با روش های ساخت برند برای بزرگسالان متفاوت می باشد.به همین دلیل می بایست به فاکتورهای متفاوتی مانند سن و جنس مخاطب ها هدف در ساخت برند توجه نمود چرا که در نهایت بر ساخت برند تاثیر می گذارند و بعد بین متغیرها همبستگی درست کرد.

کلیه ی عامل های درون وبرون سازمانی در ساخت برند تاثیر داشته باشند و می بایست برای آن برنامه ریزی مخصوصی را درنظر گرفت. توجه به یک سری عامل ها و نادیده گرفتن عامل های دیگر منجر به برجسته شدن و موفق تر شدن برند نمی شوند.

در زیر در یک دسته بندی ویژه به عامل های درونی و بیرونی اثرگذار در درست کردن برند می پردازیم.
جایگاه سازی محصول و یا خدمت در بازار

جایگاه سازی برند به معنای گشودن راهی جهت ورود و نقش بستن در ذهن مصرف کننده می باشد. در جایگاه سازی شرکت تلاش می کند تا نام تجاری خود را ازسایر رقیب ها به طور واضح و روشن جداسازی کرده و شکاف بین نیاز مصرف کننده و محصول ها و خدمت های تحویل شده به وسیله ی سایر رقیب ها را دربربگیرد.
در جایگاه سازی برند، مدیرهای برند می بایست در همه حال رفتار فروشنده های خود را درنظر بگیرند تا نتیجه برخورد آن ها منجر به از دست دادن یک مشتری ودر نهایت قابل اعتبار بودن برندشان نشود.

رفتار و برخورد درست یک فروشنده درحالتی که در صورت وجود نقاط ضعف دیگر خیلی می تواند کمک کند که مشتری به دوباره به آن برند مراجعه کند. چرا که رفتارهای انسانی بیش تر از هر چیز دیگر در ذهن مشتری باقی می مانند.همین طور، درصورتی که هیچ ایرادی در برند و خرده فروشی آن وجود نداشته باشد،چنانچه فروشنده نامناسبی در خرده فروشی باشد ، تبدیل به یک ایراد بزرگ در برند می شود و موجب سرخوردگی مشتری می شود.

به همین دلیل برای ایجاد یک تجربه مناسب برای مشتری می بایست رفتارهای مناسب از سمت تحویل دهنده ی خدمت ها و یا فروشنده ی خرده فروشی دیده شود. این کار بااستفاده از یک فروشنده کارآزموده و مناسب و همچنین توجیه شده در رفتار مشتری به دست می آید.

” در مدت طولانی کارکردهای عاطفی بیش تر از کارکردهای خود محصول در ایجاد تجربه های موفق در مشتری اثر می گذارند” .

به همین دلیل باید به طرز رفتارها توجه زیادتری کرد تا ابتدایی ترین برخورد مشتری با جلوه ظاهری شرکت ما باعث تجربه خوبی از برند ما شود و قادر باشیم در همان ابتدایی ترین تجربه دید مثبتی در ذهن مشتری درست کنیم.

به همین علت، جایگاه یابی نباید و بایدهای نام تجاری را توضیح می دهد و برند را مثل یک کالا لحاظ می کند و در کل متکی به بازاریابی اسم تجاری می باشد.اسم تجاری را می توان با تحویل فایده های زیادتر به مشتری و برآوردن نیازهای عاطفی و کارکردی وی از بقیه رقیب ها جداسازی کرد.آگاهی ، شخصیت و هویت و ارتباط های اسم تجاری بر جایگاه یابی اسم تجاری تاثیر دارند.
تصویر سازی برند

اشخاص در مقابل آنچه واقعیت دارد از خود عکس العمل بروز نمی دهند، بلکه در مقابل آنچه که می اندیشند که واقعیت می باشد عکس العمل بروز می دهند . این دیدگاه باعث گرفتن یک رویکرد مشتری محورتر به وسیله ی یک نفر در طی یک زمان و در نتیجه تجربه غیرمستقیم یا مستقیم آن اسم تجاری، می شود.

این پیوند ها می توانند در ارتباط با کیفیت عملکرد، یا با افراد، یا با رویدادها باشند. احتمال ضعیفی وجود دارد که دو نفر دقیقاَ تصویر ذهنی یکسانی از یک نام تجاری داشته باشند زیرا هیچ دو نفری دارای تجربه های یکسانی نمی باشند ، ولی ممکن است که تصویرهای ذهنی دو نفر دارای ویژگی های مشترکی باشند.

برداشت ها و ذهنیات مصرف کنندگان از برند، مبنای خرید و تصمیم و اعتماد به اسم تجاری را تشکیل می دهد، به طوری که وجود یک علامت تجاری قوی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار ، اجازه دسترسی به سهم بازار بیشتری را آماده می کند.همان گونه که اشاره کردیم، تصویر ذهنی مشتری دربردارنده ی تداعی های وی در مورد کارکردها و کیفیت محصول و کارکردهای شرکت می باشد. همین طور تصویر ذهنی مشتری شامل مدل اقتصادی که تنها مطابق قیمت بنا شده است می باشد.

شش برتری اصولی در شرکت های صنعتی که از تصور ” برند قوی” برای محصول هایشان ایجاد خواهد شد:

    محصول درخواست می شود.
    محصول های رقابتی قبول نمی شوند.
    مکاتبه ها به طور سریع قبول می شود.
    رضایت مشتری ها بهبود می یابد.
    قدرت شبکه توزیع زیاد می شود.
    شرکت ارزش زیادتری پیدا خواهد نمود.

منحصر به فرد بودن و جذابیت برند

زیبایی ظاهری ، خلاقیت ، جذابیت ،هیجان انگیزی ، گیرایی و سادگی بخشی از ویژگی های یک برند تاثیرگذار می باشد.شکل ویژه بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola) ؛ طاق قوسی شکل طلایی رنگ خاص شرکت مک دونالدز ؛ آرم دایره ای شکل سفید و آبی رنگ اتومبیل بی ام دبلیو؛ و سیب رنگارنگ و گاز زده شده شرکت اپل مکینتاش ، همگی مثال های مشخص از مارک های تجاری ای می باشند که به خاطر آرم خود به طور فوری شناسایی می شوند. در حالی که این برداشت از اسم تجاری یکی از عنصرهای مهم ایجاد یک اسم تجاری را تشکیل می دهد ولی نباید زیاد از حد بر روی آن تاکید شود.
پیشنهادها و نتیجه گیری

در ایجاد اسم و نشان تجاری می بایست استراتژیهای راهبردی را به کار برد . اسم و نشان تجاری علاوه براین که در محصول های ملموس کاربرد دارند در محصول های ناملموس یا خدمات نیز مطرح می باشد .

در این خصوص تجربه مشتری از تصویربرند و برند، بر ساخت برند اثر معناداری دارد و می توان گفت چنانچه مدیرها و صاحب های برند بتوانند یک بازخورد مثبت در ذهن مشتری مخصوصا درابتدایی ترین مراجعه وی ایجاد کنند می توانند به ایجاد برند خود و در واقع قوی تر کردن برند خود در این صنعت، کمک قابل توجهی کنند.چنانچه مدیرهای برند قادر باشند با عامل های خارجی مانند تبلیغ ها، برند خود را در ذهن مشتری برتری بخشند می بایست به ادامه کار نیز توجه کنند و آن این می باشد که چنانچه در تجربه مشتری از برند اتفاق نامساعدی از دیدگاه مشتری بوجود بیاید، برندشان ازدیدگاه مشتری محو می شود.

پس چنانچه قادر باشیم وجهه بیرونی برند خود را اعتبار دهیم می بایست بتوانیم وجهه درونی آن را نیز اعتبار بدهیم. این کار به وسیله ی مشتری ارزیابی می شود و به همین علت می بایست تلاش خود را در بوجود آوردن یک تجربه موفق برای مشتری بکنیم تا از این روش برند ما در ذهن مشتری دارای اعتبار باشد یا به عبارت دیگر شامل اولویت شود.

فضای کار ، قیمت، نیروی انسانی و چگونگی ارائه خدمت ها اثر مستقیمی بر رضایت و تصویر مثبت از برند دارند. درصورتی که ، یک خرده فروشی و یا مدیرهای نام تجاری قادرند راه حل هایی را چه از نظر اقدامات بیرونی مانند تبلیغ ها و چه ازنقطه نظر داخلی مانند درست کردن یک محیط برای اعتبار دادن و بزرگ نشان دادن برند خود تحویل دهند و سیاست های درستی را در مقابل خود قرار دهند، قادرند برند خود را در ذهن مشتری به عنوان یک برند معتبر و مطرح جلوه دهند ، درصورتی که که مشتری با یادآوری محصول، به یاد برند شما باشد.

ثبت کریم خان با در نظر گرفتن کادر تخصصی و منحصر به فرد آماده ی پاسخگویی به صورت کاملا رایگان در خصوص ثبت برند قدرتمند به شما می باشد .

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی

نویسنده: nazanin nazanin   

مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی

تعلیق کارت بازرگانی

کارت بازرگانی جز مهم ترین و اصلی ترین مدارک مربوطه با مباحثه واردات و صادرات کالا می باشد.این کارت جوازی است که مبنی بر ماده ۲قانون اجازه ی صادرات و واردات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی برای امور بازرگانی خارجی می دهد.به موجب قوانینی که درحال حاضر بکارگرفته میشود انقضایی کارت بازرگانی از زمان صدور یک سال می باشد.برای تمدید کارت بازرگانی داشتن مدارک برای مدت ذکر شده جزملزومات می باشد.و در دفعات بعد هم نیاز به همین مدارک است.

مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی

درصورتی که کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی مفقود یا سرقت شود براساس درخواست مالک کارت و عرضه مدارک نام برده کارت بازرگانی وی برای خودداری از سوء استفاده احتمالی تعلیق می گردد:

    ارائه تقاضا
    اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت
    درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

نظرات() 

اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص را ارائه می دهد.

اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

نام شرکت……………………………………….

۲-مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………..و هیات مدیره مورخ……………….

۳-مبلغ سرمایه قبل از افزایش:…………………………………………………………

۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک:

……………………………………………………………………………………….

۴-تعداد سهام با نام – بی نام و مبلغ اسمی سهام و در صورتیکه ممتاز مورد نظر می باشد ذکر خصوصیات امتیازات:

………………………………………………………………………………………………………………………

۵-نام و نام خانوادگی سهامداران تعداد سهام نوع سهام هر یک پس از افزایش سرمایه:

۵٫۱………………………………………………………………………………………………………………..
۵٫۲………………………………………………………………………………………………………………..
۵٫۳………………………………………………………………………………………………………………..
۵٫۴………………………………………………………………………………………………………………..
۵٫۵……………………………………………………………………………………………………………….
۵٫۶……………………………………………………………………………………………………………….
۵٫۷……………………………………………………………………………………………………………….
۵٫۸……………………………………………………………………………………………………………….
۵٫۹……………………………………………………………………………………………………………….
۵٫۱۰……………………………………………………………………………………………………………..

۶-نام و نام خانوادگی کلیه اعضای هیات مدیره امضاء:

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جز ویژگی های این مجموعه در راستای اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص شما بزرگواران رایاری می کند.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

انتخاب برند بر چه مبنایی صورت می گیرد؟

نویسنده: nazanin nazanin   

انتخاب برند بر چه مبنایی صورت می گیرد؟

ارزش برند یک ” اسم ، عبارت، طرح ، نشانه یا ترکیبی از این عناصر می باشد که تعیین کننده هویت یک سازمان خدماتی و متمایز کننده آن از سایر رقبایش می باشد.” و توسط عقل ، منطق ، حواس و احساسات مشتریان مورد قضاوت قرار می گیرد. همچنین ایجاد یک حس راحتی و آسایش به عنوان نقش یک نشان تجاری برنامه ریزی شده است، چرا که نشان تجاری شخصیت ، سبک زندگی ، آرمانها و رفتار مشتریان را مشخص می کند . در واقع نشان تجاری تعیین کننده منشاء و مرجع تولید کننده محصول ( کالا/ خدمت) ، تخصیص دهنده مسئولیت ها به تولید کننده محصول ، پدید آورنده تعهد و تقلیل دهنده هزینه های جستجو می باشد، به علاوه کیفیت محصول را به نمایش می گذارد.

انتخاب برند بر چه مبنایی صورت می گیرد

 

برند یا “نام، واژه، علامت، نشانه، طرح یا ترکیبی از این ها که با هدف شناسایی کالاها و خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و جهت متمایز نمودن آن ها از رقبا به کار می رود” ارائه کننده تهعد به ثبات و کیفیت می باشد. تجربیات نشان داده است که یک برند قوی، ابزاری مهم در پیاده سازی اهداف بازاریابی برای بهیود وفاداری برند، ممتاز قیمت مبتنی بر برند و حاشیه سود، افزایش روانه سازی محصولات جدید به بازار، سهامداران بیشتر و افزایش سود صاحبان سهام و تمایز آشکار، ارزشمند و پایدار و نیز ساده سازی تصمیم گیری های مشتریان، کاهش ریسک مشتریان و تعیین مجدد انتظارات آن ها به شمار می آید.

شخصیت برند را هسته ی مرکزی و نزدیکترین متغیردر تصمیم گیری مشتری در هنگام انتخاب می دانند. در ادبیات کلاسیک اقتصاد، نیروی کار، سرمایه و زمین سه عنصر اصلی تولید و سرچشمه های اصلی ثروت به شمار می آیند. ولی این الگو قادر نیست که توضیح دهد که چگونه یک کالا با کارآیی، کیفیت و زیبایی مشابه به سه برابر قیمت کالایی دیگر به فروش می رسد.رویکردهای نوین بازاریابی این پدیده را با هویتی که برند برای مشتری دارد توضیح می دهند. یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است.
معیارهای انتخاب برند

گزینه های زیر شاخص های انتخاب برند و نحوه ی ارتباط با آن برای استفاده کننده ها:
شناخت برند

شناخت برند به این معناست که مصرف کننده یا مشتری برند، به محض برخورد با نشانه‌های برند، تایید کند که قبلاً با این برند مواجه شده و آن را می‌شناسد. به عبارت دیگر مصرف کننده برنده ی را که قبلا دیده یا شنیده به درستی تمییز دهد.درحالی که یادآوری برند توانایی مصرق کننده در بازیابی برند از ذهن خود هنگامی که با طبقه محصول،نیاز برآورده شده توسط طبقه محصول یا نشانه های دیگری مواجه می شود.پس یادآوری برند نیازمند این است که مصرف کننده زمانی که نشانه ای می بیند یا به آن طبقه کالااشاره می شود به درستی برند را ازحافظه خود فرابخواند.به طور کلی شناخت برند از یادآوری آن از دهن آسان تراست.یکی از بزرگان در زمینه ی برند ، وفاداری به برند را این چنین تعریف می کند:

“یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مشتری شدن مجدد برای یک محصول یا خدمات در آینده ، به وسیله تکرار خرید از مارک مشابه یا مجموعه ای از مارک های مشابه ، علی الرغم تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی بر روی تغییر رفتار.”
کیفیت محصول

در برخی موارد ، کیفیت محصول به معنای دوام آن است.در مورد برخی از محصولات ، کیفیت به معنای میزان دقت بالاست.کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می‌کند. اگر محصول یا خدمت ارائه شده در جنبه‌هایی خاص، کیفیت بسیار بالایی داشته باشد، اما مشتری بدان نیاز نداشته باشد، تنها هزینه‌ای است که پرداخته شده ولی ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده‌است. در نگاه نوین به{ کیفیت} می‌توان گفت: کیفیت ضرری است که از لحظه ورود محصول به بازار به وجود می‌آید.

این تعریف در نگاه اول نامفهوم به نظر می‌آید اما یک محصول زمانی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد نماید که خواسته‌های مشتریان را برآورده سازد. در فرایندهای تولیدی کیفیت در مقابل پراکندگی قرار می‌گیرد. به صورتی‌ که برای دستیابی به یک فرایند با کیفیت باید پراکندگی فرایند تا حد امکان کاهش دهیم. توجه به این نکته ضروری است که کاهش پراکندگی گام دوم بهبود یک فرایند می‌باشد.ثبات و تداوم کیفیت به معنای آن است که مشتریان سطح یکسانی از کیفیت را در طول زمان تجربه می کنند ، که منجر به تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان از سوی آنان می شود.

شما زمانی می توانید بگویید محصول با کیفیت ارائه می کنم که مصرف کننده شما، محصولتان را با کیفیت بداند. مشکل بسیاری از مدیران و کسب و کارها این است که برای کیفیت محصول به مشتری هدف توجه نمی کنند و گاهاً تمام تلاش خودشان را برای ایجاد محصولی بسیار با کیفیت می کنند، محصولی که قیمت آن بالاتر می رود اما مشتری هدف محصولی به این کیفیت و این قیمت را نمی خواهد و به دنبال محصولی با کیفیت مد نظر خودش هست.
قابلیت اطمینان و اعتماد

اعتبار و ارزش درک شده نام تجاری اغلب به عنوان دو ویژگی بسیار مهم محسوب می شوند که بازاریابان برای اتخاذ و ساخت یک نام تجاری قوی به آن نیاز دارند . اعتبار یک نام تجاری،
به معنای اعتماد درک شده در مورد توانایی و میل به ارائه ی مداوم چیزی که وعده داده شده است، می باشد ، و سود زیادی را برای مشتری و شرکت ها فراهم می کند.درواقع، خرید یک نام تجاری معتبر برای مشتری کیفیتی را تضمین میکند که می توانند آن را به حساب بیاورند.

اعتبار برند به دو مشخصه زیر بستگی دارد:
قابلیت اعتماد و تخصص

قابلیت اعتماد، تمایل شرکت ها نسبت به اجرایی نمودن پیمان ها و قول هایشان می باشد و تخصص به توانایی شرکت ها برای ارائه واقعی پیمان ها و قول هایشان گفته می شود.

نام تجاری معتبر، نشانه ای از شرایط و موضوع محصول آن ، احتمال های درک شده حداقل توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنندگان برای جمع آوری وتجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد.مصرف کنندگانی که شرکت با اعتبار می دانند،اطلاعات شرکت را درست ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را استفاده می کنند.

همچنین، اعتبار کالا ممکن است توقعات مصرف کننده از کیفیت محصول را بالاببرد.دراین صورت باید توجه کرد تاثیر اعتبار برند بر کیفیت درک شده الزاما دال بر این ندارد
که اعتبار بالا اراتباطی با کیفیت درک شده است ، نام های تجاری با کیفیت متوسط نیز اگر در موقعیت و جایگاه خود درست کار کنند می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.
شهرت و سابقه ی خدمت

موضوع معروفیت به عنوان منبعی با ارزش است که به شرکت امتیاز ثبات را می دهد.ایجاد خوشنامی و شهرت،یک دارایی نامشهود است که برای رقبا دشوار است که از آن تقلید کنند.
نام های تجاری که در طول زمان پایداری بیشتری در بازاریابی دارند شهرت حداکثری خواهند داشت.سابقه ی خدمت مفید می تواند از عوامل تاثیرگذار در شهرت برند باشد.درحال حاضر،اقتصادانان از دیدگاه اقتصادی شهرت را برای شرکت چشمداشت یا سنجش های درونی یا بیرونی از مشخصه های شرکت فرض کرده اند.مفهوم شهرت شرکت توجه پژوهشگران را از علوم مدیریت ،اقتصاد،جامعه شناسی و بازاریابی به خود معطوف کرده.
قیمت

دربسیاری از موقعیت ها قیمت مهم تر است و برخی از مشتریان به کیفیت و خدمات بسیار عالی در خرید توجه ندارند.این افراد خریدارانی سنجشگری هستند و اکثرا هدف آن ها به دست آوردن حداکثر ارزش ممکن در قبال پولی که می پردازند می باشد.
سبک زندگی

سبک زندگی مشخص می کند که استفاده کننده با چه هدفی پول، زمان را برای فعالیت ها و علاقه ای خود هزینه می کند .سبک زندگی تحت تاثیر قاعده، باورها و ترسیم های شخصی بوده و به عنوان عوامل ضروری در تعیین معیارهای انتخابی که مصرف کننده در هنگام خرید محصولات به کار می برند، به حساب می آید.استفاده کنندگان تمایل دارند تصمیمات خریدی انتخاب کنند که نزدیک به اصول با سبک زندگی آن ها باشد و محصولاتی را انتخاب نمایند که مناسب با شرایط آن ها در زندگیشان باشد.
خلاقیت و جذابیت و زیبایی ظاهری

تغییرات همیشگی و استوار و رقابت روزمره لازمه عقیدهای خلاق و ابتکاری است تا باعث رشد وجلوه گری برند در بازار شود.محصول نوآورانه و ابتکارآمیزتر باعث جذب خریدار میشود
نام تجاری پر قدرت و منحصر به فرد

نام تجاری باید در انسجام کامل با کلیه خدمات بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای دوام بوده و وفادارخود را مشتریان ثابت کند.نام تجاری جز دارایی نامحسوس شرکت است باعث افزایش ارزش نهایی محصول خواهد شد،و رسیدن درآمد شرکت به حداکثری جهت بالا بردن ارزش سهامداران می شود.نام تجاری دورنمایی از مرکزیت نام خود است که مسیرمناسب را نشان میدهد.و اینکه چگونه نام تجاری می تواند راه کسب و اعتبار را نشان دهد را در مقالات و تحقیقات دیگر بصورت کامل ارائه شده است
شخصیت برند

شخصیت برند آن چیزی است که مصرف‌کنندگان می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند و یک برند کارآمد ارزش خود را با حفظ مجموعه‌ای ثابت از ویژگی‌ها ارتقا می‌دهد. ارزش افزوده‌‌ای که شخصیت برند برای برند به همراه می‌آورد سوای منافع کارکردی آن است. در این نوشته می‌خواهیم ببینیم شخصیت برند چیست و چگونه می‌توان از آن به نفع کسب‌وکار بهره برد.و خصوصیت های که برند برروی آن پایه گذاری شده و دربردارنده آن می باشد استعداد،جوش و خروش،نیرومند،توانا،درستی و صداقت استوار است.
ویژگی های فردی مصرف کننده

می توان از سه منظر اقتصادی ، روانشناسی و دیدگاه رفتاری خصوصیات فرد استفاده کننده را مورد بررسی قرار داد.هر مشتری نسبت به خواسته های انتخاب های خواهد کرد.پیروی ازمدوسنت گرایی را ازدو ویژگی این مقیاس دانست.استفاده کنندگان “مد گرا” بیشتر به دنبال اجناسی هستند که به تازگی وارد بازار شده و به روزاند و دنبال هیجان وخوشی از خرید کالاهای جدید می باشد.در حالی که پیروان مد افرادی تنوع طلب هستند ،استفاده کننده ها ی “سنت گرا”به برندهای خاصی وفادار هستند ، اغلب به دنبال تنوع نیستند؛

این دسته از مشتریان عادت به خرید از یک برند همیشگی از جای همیشگی می باشند.درحالی که استفاده کننده های که در تصمیم گیری خرید ” سر در گم ” هستند ، با کثرت داده از سوی بازار روبرو میشوند.آن ها اکثرا در تصمیم گیری خرید دچارتردیدهستند، زیرا توانایی انالیز و مدیریت اطلاعات موجود در مورد مقدار زیاد اطلاعات از اجناس و برندها و همچنین موارد موجود در بازار را ندارند.افرادی هستند که گشتن و جستجو کردن برای پیدا کردن اجناس و خریدن آن را کاری پسندیده و علاقه به این نوع خرید را دارند که با این تیپ مشتریان استفاده کننده های لذت گرایی می گویند.
پرستیژ برند

فضای رقابتی بسیار فشرده و بالابودن نرخ ورود رقبای جدید مدیران کلیه صنایع را ملزم نموده تا به دنبال راه‌هایی جدید و پربازده جهت جلب وفاداری مشتریان خویش باشند. برندها حامل معانی نمادین می‌باشند و می‌ توانند به مشتریان در دست‌یابی به هدف‌های اساسی هویتی‌شان کمک کنند، بنابراین یکی از راه‌های جدید جلب وفاداری مشتری از طریق هویت‌یابی وی با برند محصولات است.

در مطالعه حاضر اثر هویت‌یابی با برند، تمایز و پرستیژ بر وفاداری به برند سنجیده شده است.به نظر می رسد که پرستیژ برند مستقیماَ به کیفیت درک شده مربوط می شود. طبق نتایج به‌دست آمده تمایز، هویت‌یابی و پرستیژ به ترتیب بیشترین اثر را بر وفاداری به برند دارند و همچنین تمایز و پرستیژ برند نه تنها به طور مستقیم بلکه به واسطه هویت‌یابی مشتری نیز بر وفاداری به برند اثرگذار هستند.به گفته ی وانگ و وزو، پرستیژ برند درک شده تاثیر بیشتری بر روی قصد خرید می گذارد.
فرآیند خرید آسان ( دسترسی )

کاهش هزینه های معاملاتی با دسترسی آسان امکان پذیرد.از عوامل اثرگذار در انتخاب برند ار سوی مشتری دسترسی آسان هم می باشد.به ویژه آنکه در دوران کنونی،زمان دارای اهمیت خاص و ویژه ای می باشد.
تسهیلات پس از فروش

شرکت ها می توانند عناصر عجین بازاریابی متفاوت را مثل ارائه تضمین وسیع تر برای ثابت کردن کیفیت محصول استفاده کنند.در رابطه با این معیار می توان به ضمانت نامه هایہ(گارانتی) پس از فروش اشاره کرد.
خود پنداری

عامل دیگری است که بر روی تصمیم گیری استفاده کننده تاثیر گذاراست خود پندارمی باشد.طرزاستدلال و احساساتی که فرد نسبت به خودش دارد راخود پنداری می گویند. خود پنداری تصمیمی است که استفاده کننده رابه هنگام تهیه اجناس مورد نیاز خود تحت شعاع قرار می دهدزیرا افراد با خرید کالا و اجناس مورد نیاز خود عقیده و نظر درونی خود را نشان میدهد.
نتیجه:

برند یعنی نام،نشانه،علامت،عبارت و یا ترکیبی از این ها که با هدف متمایز کردن کالا و خدمات خود با کالا و خدمات دیگر رقبا به کار گرفته میشود. میدانیم که این تعریف خیلی ساده تر از نگاه امروزی به برند است. میتوانیم بگوییم که برند مهمترین قسمت سازمان است که باید روی آن تمرکز کرد و تمام اجزا از جمله کیفیت،شهرت،جذابیت،ظاهرو قیمت حول محور آن بچرخند. انتخاب نام برند یکی از مهمترین و اساسی ترین قسمت برندسازی است به طوری که باید روی چگونگی طراحی لوگو که شامل رنگ و شکل می باشد خیلی تمرکز کرد.

دانشی که تلاش می کند به یک نام تجاری برتری بدهد و باعث افزایش اعتبار و ارزش ان شود. در واقع به وسیله برندسازی یک نام تجاری به شهرتی در بازار میرسد که در نهایت این شهرت میتواند باعث افزایش فروش و سوداوری بیشتر برای آن نام تجاری شود. برندسازی را میتوان روشی برای افزایش تولید ثروت دانست. برند سازی یک هنر است.برندسازی یکی از عوامل مهم و حیاتی برای موفقیت در یک کسب و کار است سپس شما باید به دنبال افزایش کیفیت محصول و خدمات خود باشید و سعی کنید تمایزاتی را در برند خود ایجاد کنید که شما را از رقبایتان متمایز می کند.

اگر بتوانیم نام تجاری خوبی انتخاب کنیم و به مسئولیتی که در نام تجاری خواستار آن ها می شویم متعهد باشیم و رضایت مشتریان را بدست آوریم وفاداری آن ها را نسبت به محصولات بدست آوریم که این امر باعث رابطه ی طولانی بین مشتریان با موسسه باعث سودآوری بهتر میشود.تصورات استفاده کنندگان از نام تجاری نتیجه ی به تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری می شود،داشتن علامت تجاری مناسب یک برتری قوی پایدار، باعث رسیدن به سهم بیشتری از بازار میشود.بنابراین ، نام و نشان تجاری یک برند ، به عنوان یک دارایی نامحسوس،مجموعه ای از ارزش های است که متقاضیان داشتن تجربه های بی نظیری را برای فرد فراهم می کند.

ثبت شرکت حقوقی کریم خان ، حامی کسانی است که به دنبال ثبت بهترین برندها هستند.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری

نویسنده: nazanin nazanin   

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری

قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری در موسسه حقوقی ثبت کریم خان

به دلیل ابزاری بودن علامت تجاری به راحتی قابل نقل و انتقال است.این واگذاری ها می تواند اعم از بخشی از علامت و یا کل علامت تجاری باشد.این واگذاری و جابه جایی باید زیر نظر مقررات و ضوابط قانونی باشد تا اعتبار داشته باشد.ماده ی ۱۳۹اساس نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات بیان میدارد:برای واگذاری حق مالکیت علامت ثبت شده باید به مرجع ثبت کننده مراجع و در آن جا ثبت گردد.مادامی که این جابه جایی فقط بین اشخاص و ثبت نشده باشد مرجع علامت تجاری را به نام مالک خواهد شناخت.

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری
انتقال جزیی علامت تجاری

زمانی که علامت تجاری برای بعضی از اجناس و فعالیت های شناخته شده یا در منطقه خاص مورد استفاده شده منتقل شود واگذاری علامت تجاری بصورت جرئی صورت میگیرد انتقال جزیی.به طور مثال بکارگیری و واگذاری علامت تجاری بصورت منحصربرای شخص در شهر یا مکان خاص صورت گیرد.به دنبال پیگیری قانون در مورد واگذاری علامت تجاری چه بصورت جزئی یا کلی در ادامه به رسیدگی موارد قانونی می پردازیم.
واگذاری علامت تجاری بصورت جزئی

در مباحث قبل بیان شد که مالک علامت تجاری حق واگذاری علامت تجاری خود را بصورت کلی به شخص دیگر دارد.

جهت واگذاری برند مدارک ذیل مورد نیاز است:

    کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
    کارت ملی و شناسنامه مالک جدید
    کارت ملی و شناسنامه مالک قدیم
    اسناد حاکی بر موضوع فعالیت برای مالکیت جدید برند
    دریافت نامه های مربوط به استعلام واگذاری برند و تنظیم قراداد نامه در دفتر خانه اسناد
    شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه،شماره اظهارنامه
    انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
    مدارک نمایندگی قانونی، ( در صورت وجود )
    رسید مرتبط به هزینه های پرداخت شده

مراحل واگذاری علامت تجاری به شرح زیر می باشد:

    تنظیم سند صلح علامت تجاری در دفاتر اسناد رسمی
    استعلام سابقه ثبت علامت تجاری از اداره مالکیت صنعتی توسط دفترخانه ( در زمان واگذاری برند،حتما باید به مدت اعتبار آن جهت منقضی نبودن برند توجه کرد.)
    تقاضایی کتبی برای ثبت واگذاری در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی
    چاپ آگهی واگذاری علامت در روزنامه رسمی

الزامات قانونی انتقال علامت ثبت شده

جهت ثبت واگذاری باید در تقاضانامه کتبی طبق ماده۱۳۹ اساس نامه ثبت علایم و اختراعات نکات ذیل صراحتاًنام برده شود.
شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران

اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید یا نماینده قانونی وی در صورت واگذاری جزئی، و اعلائم اجناس و فعالیت های که علامت نسبت به آن ها انتقال داشته است.

ماده ۱۴۰- اگر واگذاری در مورد جرئی از اجناس یا فعالیت موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص بدنبال علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ،و در صورت ثبت با انتقال مزبور طبقه ، یا طبقاتی بصورت کلی از چهارچوب علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی به تعداد طبقات نام برده تعلق می گیرد وزمانی که واگذاری صرفاَ مربوط به اجناس یا فعالیت های ، بدون واگذاری کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ، و در ابتدا از راه های نام برده شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده مندرج می گردد.

تبصره ۱ – هرگاه واگذاری موضوع این ماده در دفتر الحاقیه درج گردد، لازم است به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره ۲- درزمان واگذاری جزیی اجناس و فعالیت های موضوع علامت،نمیتوان زمان اعتبار بخش منتقل شده را بیشتر از زمان اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت شود.

تبصره ۳-در صورت واگذاری جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مالک جدید می تواند تقاضایی صدور گواهی نامه علامت برای باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را خواستارشود.

تبصره ۴- چنانچه علامت ثبت شده در زمان مشخص تمدید نگردد، منعی در تمدید علامت برای آن دسته از اجناس و فعالیت های که قبل از زمان تمدید جزئی انتقال داده شده اند،نخواهد داشت.

تبصره ۵- واگذاری و جابه جایی جزیی اجناس و فعالیت ها ی موضوع علامت باید درآخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز ثبت گردد.

ماده ۱۴۱- اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده توسط مالک علامت بصورت قانونی به سایر نیز داده شود.

همچنین در مجوز بهره برداری باید بصورت واضح نمایان گردد که آیا اجازه به شکل منحصری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق دادن تصدیق های بعدی را دارد یا خیر.

هر مجوز بهره برداری که انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن کامل مشخص نشده باشد و به ثبت برسد غیر انحصاری تلقی می گردد.

ماده ۱۴۲- مرجع ثبت موظف است مواردی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر چگونگی و مرغوبیت اجناس یا فعالیت های موضوع علامت از طریق اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری دردسترس قرار دهد، در غیر این صورت،مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.

ماده ۱۴۳- مالک علامت باید بصورت کاملا صریح موارد ذیل رادر تقاضانامه خود جهت ثبت جواز بهره برداری به مرجع ثبت استرداد نمایید:

    اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.
    اظهار اجناس یا فعالیت ها ی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها تعلق گرفته است ،هنگامی که اجازه فقط به بخشی از اجناس یا فعالیت ها باشد.

به همراه تقاضانامه باید اسناد ذیل جهت اخذ مجوز بهره برداری ضمیمه شود:

    سندقانونی حاکی بر واگذاری مجوز بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.
    اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
    مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود
    وصول مربوطه به هزینه های پرداخت شده

تبصره ۱- مرجع اخذ جواز بهره برداری و چاپ آگهی طبق ماده ۱۴۶ این اساسنامه ،گواهی اخذ جواز بهره برداری را برای اجازه گیرنده درصورت تقاضا صدور میشود.

تبصره ۲- چنانچه مراحل پایان یا لغو پیش از سررسید جواز بهره برداری برحسب قوانین و مقررات مربوط در قالب متن قراردادباشد، با انجام تغییرات مناسب نیزهم به دستاویز مقررات این ماده ، قابل درج خواهد بود.

ماده ۱۴۴- اسناد و مدارک مورد نیازجهت انصراف مالک علامت که با ارائه درخواست کتبی به مرجع ثبت نسبت به حقوق مالک می باشد به شرح زیر می باشد:

    اقرار نامه رسمی حاکی بر انصراف که به امضاء مالک علامت رسیده است.
    اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
    مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود
    وصول مربوطه به پرداخت هزینه های حق ثبت تغییرات

تبصره ۱-مادامی که مالک علامت بهره برداری علامت را در زمان معتبر بودن آن چه بصورت جزئی یا کلی واگذار نکرده باشد انصراف وی از قانونی خود نسبت به علامت ثبت شده صورت میگیرد.

تبصره ۲- حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت به هنگام انصراف استراد نخواهد شد.

ماده ۱۴۵- اصل یا کپی گواهی سند واگذاری،اعطاء اجازه بهره برداری، پایان یا لغو پیش از سررسید اخذ بهره برداری یا انصراف از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از ایران انجام شده باشد،

که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل واگذاری،اعطاء اجازه بهره برداری، پایان یا لغو پیش از سررسید اخذ بهره برداری یا انصراف بهره برداری یا انصراف از مالکیت علامت، برای ثبت آندر نیز می باشد.

ماده ۱۴۶- تمامی جابه جایی و واگذاری ها یا لغو و پایان و یا انصراف از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و به دنبال گواهی نامه علامت ثبت می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی چاپ می شود.موارد نام برده تا زمانی که ثبت نشده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل تحویل دادن نمیباشد.ثبت آن ها مشروط به پرداخت هزینه های تعیین شده در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه چاپ آگهی مربوط خواهد بود.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان و از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   

اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

نکاتی در خصوص کسب و کار موفق از طریق ثبت شرکت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب نکاتی در خصوص کسب و کار موفق از طریق ثبت شرکت را ارائه می دهد.

اصطلاح شرکت در مفاهیم زیر کاربرد دارد:
شرکت در قانون مدنی و قانون تجارت با معانی گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است؛شریک،همراه شدن در کاری،انبازی،کمپانی ایجاد کردن،کنسرسیوم.
شرکت به معنای همراه شدن در کاری:هر گونه همراهی دو یا چند نفره در کارهای تجارتی،صنعتی،کشاورزی،ساختمانی،استخراج و بهره برداری از معادن،تولید و پخش اجناس،کارهای مربوط چاپ کتاب و روزنامه های مختلف و …. از انواع شرکت های شرعی و قانونی به حساب می آید.

اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

در زمان های قدیم،انسان ها با همکاری یکدیگر سرمایه و تلاششان را برای نتیجه اقتصادی بهتر و میزان تولید بیشتر گردآوری می کردند که در نتیجه با معنای شرکت آشنا بوده اند.در طول تاریخ این سرمایه و توان به شکل های گوناگونی ایجاد شده است.

اعضای این گروه ها گاهی مدت زمان طولانی و گاهی مدت اندک با یکدیگر همکاری می کردند.همکاری مدت زمان طولانی در معاملات زمینی و همکاری اندک بیشتر در معاملات دریایی استفاده می شد که شرکت های امروزی آن ، یعنی شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص برداشت کرد.شرکت های نوع دوم که از شرکت های پرطرفدار بودند، اکنون در حال کاهش اند و بلعکس شرکت های نوع اول روز به روز بیشتر می شود.

بدون شک شرکت ها دارای منافع زیادی هستند که تلاش فردی در آن وجود ندارد،در مقابل تلاش گروهی برای دستیابی به هدفی واحد و یگانه و از جمله محدودیت مسئولیت فعالان تجاری فوایدی مانند ایجاد سرمایه بیشتر و جمع شدن کارشناس هایی گوناگون را دارد.

همین برتری های شرکت باعث شده است که ،حتی بازرگانان فردی به جای فعالیت تجاری سنتی،کارهای خود را در عرصه های اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و ….در طرح شرکت انجام دهند تا از فواید این شرکت ها استفاده کنند.

امروزه دولت ها هم فعالیت اقتصادی خود را در طرح شرکت های تجاری عرضه می کنند.شرکت های تجاری از لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی دارند و دارایی مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

این نکته از زمان های قدیم صادق بوده و در زمان ما با تغییرات اساسی اقتصادی و سیاسی،شکل واضح تری به خود گرفته است.

درباره این موضوع به شرکت های بزرگ تجاری به زبان چند ملیتی اشاره میکنیم:که در قرن حاضر با متلاشی شدن نظام کمونیستی و تمایل جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد،کشورهای بزرگ صنعتی رقبای دولتی خود را از دست می دهند.امروزه در بیشتر استان های کشورمان بیش از یک میلیون شرکت تجاری در حال فعالیت هستند,اگر افرادی که در هر یک از این شرکت ها نفعی دارند به کار گرفته شوند،دامنه گستردهای از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

اما شرکت های تجاری درشکل های گوناگونی حضور پیدا میکنند.مطالعه شرکت های تجاری از حیث مختلف مفید می باشند و به شما در انتخاب طرح و نوع شرکت کمک خواهد کرد.در قوانین ایران شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند.در ماده ۲۰ قانون تجارت ایران ، انواع شرکت های تجاری را آمارگیری کرده است.شرکت هایی که از این انواع می باشند,شرکت تجاری محسوب می شوند و شرکت های دیگر اگر به فعالیت تجاری بپردازند شامل این عنوان می باشند،جز در مواردی که شرکت تضامنی تعبیر شود.( ماده ۲۲۰ ق.ت)

قانون تجارت سه نوع عمده شرکت را پیش گویی کرده است: شرکت هایی که در آن ها مسئولیت تمامی همکاران نامشخص است ، شرکت هایی که در آن ها مسئولیت تمامیه همکاران به سرمایه ای وابسته است که به شرکت آورده اند و شرکت هایی که در آن ها مسئولیت بعضی همکاران نامحدود و مسئولیت بعضی محدود به سرمایه های برده به آن شرکت است.

شرکت های تضامنی و نسبی از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت تمامی سهامداران در برابر طلبکاران شرکت نامشخص است ؛البته در شرکت های تضامنی، هر یک از سهامداران مسئول پرداخت تمامی بدهی های شرکت به اشخاص ثالث است،اما در شرکت نسبی هر نفر فقط به نسبت سهمی که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی شرکت خواهد بود.روی مشترک این دو گونه شرکت این است که طلبکاران این شرکت ها طلب خود را علاوه بر دارایی شرکت ، از دارایی شخصی همکاران نیز طلب کنند.مسئولیت نامحدود شرکا نیز به همین معنی است.

شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت تمامیه همکاران به سرمایه ای محدود است که به شرکت آورده اند.تفاوت این دو نوع شرکت این است که در شرکت های سهامی خاص ،که سهامدار به شرکا اطلاق می شوند،سهام خود را می توانند به راحتی به اشخاص ثالث واگذار کنند،اما در شرکت های با مسئولیت محدود سهامداران که هر یک درصدی از کل سرمایه شرکت را دارند، نمی توانند سرمایه خود را در شرکت آزادانه به اشخاص دیگر واگذار کنند.

شرکت های دولتی جزء شرکت های سهامی هستند، تا زمانی که مخالفتی از سوی این شرکت ها درمورد اساسنامه نباشد قوانین و ضوابط طبق طرح قانونی ۱۳۴۷ در مورد آنها اجرا می شود.شرکت های مختلط از شرکت هایی هستند که در آن ها شریک ضامن و شریک غیر ضامن وجود دارد.مسئولیت شرکای ضامن همانند مسئولیت شرکای شرکت های تضامنی است و مسئولیت شرکای غیر ضامن به آورده آن ها به شرکت محدود است.

شرکت مختلط به شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می شود.شرکت مختلط سهامی شامل شرکت تضامنی و شرکت سهامی است و شرکت مختلط غیر سهامی شامل شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود است.

طبق تبصره ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت،علاوه بر شرکت هایی که نام بردیم، شرکت تعاونی تولید و مصرف هم از انواع شرکت های تجاری نام برده است.نظر به اینکه طبق قانون بخش تعاونی ( مصوب ۱۳۷۰) شرکت های تعاونی تولید و مصرف نیز از بنا به همین قانون تابع آن خواهند بود.

شرکت های تعاونی تابع قانون جدید در صورتی که در کاری فعالیت داشته و طبق قانون تجارت باشند ،تجاری تلقی می شوند،در غیر این صورت تجاری نخواهند بود.
به طور خلاصه به شرکت هایی تعاونی گفته می شود که در پی سود و تقسیم آن برای به کارگیری سرمایه نیستند،بلکه قصد از ایجاد آن ها بردن سود با به کاربردن اعضا است.
قصد اعضا در آینده و نوع فعالیت و کارهای افراد،معیار وظیفه هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو به انتخاب نوع شرکت بستگی دارد.
آمار نشان می دهد از میان این شرکت های متنوع،شرکت های سهامی با مسئولیت محدود از شرکت های فعال و پرکاربرد در کارهای تجارت و بازرگانی به شمار می آیند.

در نهایت ویژگی های عمومی شرکت های تجاری برای تاسیس و ثبت شرکت به شرح زیر است:
شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه ۵۰۰هزار تومان و حداقل سهام داران و هیات مدیره ۵ نفر است.
شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه ۱۰۰هزار تومان و حداقل سهام داران و هیات مدیره ۳ نفر است .
شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر است.
شرکت نسبی

در شرکت نسبی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر وحداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل شرکا ۷ نفر و حداقل هیات مدیره ۳ تا ۷ نفر می باشد,وظیفه سهامداران به اندازه مبلغ هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن به رضایت سهامداران در بخشنامه می باشد.

در پایان شما عزیزان در صورت نیاز به راهنمایی در ثبت شرکت،می توانید با کارشناسان حرفه ای ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

نظرات() 

آیا در جستجوی وکیل خبره برای انجام امور ثبتی خود هستید؟

آیا جهت شروع کردن یک کسب و کار تجاری موفق، یک وکیل متخصص و حرفه ایی برای امور حقوقی خود جست و جو می کنید ؟ آیا زمان ، هزینه و چگونگی خدمات دادن برای شما مهم می باشد؟ آیا درجریان می باشید موسسه حقوقی کریم خان ، یکی از معروف ترین و قابل اعتبارترین مرکزهای حقوقی می باشد که قادر بوده است با به کارگیری از مجموعه ای از حقوق دان ها و وکیل های خوش نام و متخصص هزاران پرونده ثبتی را در کم ترین ترین زمان ممکن با موفقیت به اتمام برساند؟

چنانچه دنبال یک مشاوره حقوقی متخصص و وکیل می باشید ، توجه به نکته های زیر موجب می شود تا زودتر به هدف مورد نظرتان برسید.

 

آیا در جستجوی وکیل خبره برای انجام امور ثبتی خود هستید؟

چنانچه موضوع شرکت و داد و ستدهای اقتصادی و مسائل بازرگانی به طور انحصاری محدود به موسس های شرکت وبازرگان ها نباشد و افراد زیادی از قشرهای جامعه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم شامل می شود و از نظر مالی دغدغه های بسیاری را برای مردم بوجود آورده است.

چنانچه شما هدف تان این می باشد تا شروع به یک تجارت کنید ، موفقیت در کسب و کار هرگز به صورت خود به خودی و یا مطابق شانس ایجاد نمی شود بلکه، این موفقیت به طور اصولی به سازمان دهی و آگاهی فرد راه انداز کسب و کار وابسته می باشد. عدم آگاهی از مقررات و قوانین ، نداشتن تجربه ، نداشتن کنترل قوی ، قراردادهای اعتباری ضعیف ، از عامل هایی شکست در یک کسب و کار می باشد. یکی از عالی ترین روش ها برای پیش گیری از هر نوع تضعیف در کسب و کار، به کارگیری یک راهنما می باشد.فردی که دارای تجربه های مرتبط با کسب و کار می باشد و بتواند شما را در این کار مشاوره دهد .

به کارگیری یک راهنما، می تواند برای دوری کردن از اشتباه ها یا تشخیص فرصت های پنهانی نقش حیاتی را بازی کند. برای عده زیادی از کارآفرین ها و طراحان موسسه ها و شرکت های تجاری، روند به کارگیری از یک راهنما ( فکر ، تحقیق ، مذاکره، تجزیه و تحلیل ) به اندازه طرح پایانی و یا حتی بیشتر از آن مفید می باشد.این کار می تواند سود زیادی برای طرح کسب و کار شما فراهم بیاورد .

یک طرح پایانی آماده ، به طور کامل نشان خواهد داد که اشخاص باتجربه و توانمند ، کار را می شناسند و آن ها را جهت پیشرفت طرح های کسب و کار موسسه ها و مدیرهای شرکت به کار می برند.

ویژگی برجسته ما حضور وکیل های درجه ی یک ، با تجربه و برجسته دادگستری می باشد که همین مهم مانع از تلف کردن هزینه و زمان شما می باشد. کادرمتخصص و خبره ما با به کارگیری از توان بالای اعضای خود ، در کم ترین زمان ممکن فعالیت های حقوقی و ثبتی موردنیاز را برای پشتیبانی از منفعت های درخواست کنندگان گرامی انجام می دهد و به شما کمک خواهد کرد تا تصمیم های مناسب تری را بگیرید.

کادر متخصص و حرفه ایی ثبت کریم خان با به کار گیری وکلای درجه یک و خبره در خصوص امور ثبتی شما به شما مشاوره رایگان خواهد داد .
ما از انتخاب شما به خود مفتخریم .

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی

نویسنده: nazanin nazanin   

بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی


مجمع عمومی عادی پایان هر دوره به عملکرد شرکت که اساس یه شرکت به دوره های مالی تقسیم می شود را ارزیابی می کند.مجمع نام برده پس از بررسی حساب های شرکت درصورت وجود سود در مورد ذخیره آن ها یا تقسیم آن ها بین سهامداران تصمیم گیری می کند.در این متن به بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت توضیحاتی می دهند.
عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی

مجمع عمومی عادی پس از بررسی حساب های شرکت،در صورتی که سودی وجود داشته باشد،درمورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد.بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می شود.
تصویب حساب های شرکت سهامی

مدیران شرکت به موجب لایحه قانونی ۱۳۴۷ ،وظیفه دارند قوانین و زمان بندی اختصاصی را که زیرنظر الزامات مالی تعیین شده است پیروی کنند.این قوانین درباره شیوه تنظیم حساب ها،اقدامات مدیران قبل از تشکیل مجمع عمومی مالکین سهام و ضمانت مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی است.
الف) تنظیم حساب های شرکت سهامی

به موجب ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ” هیات مدیره شرکت باید پس از اتمام سال مالی ، صورت دارایی و بدهی شرکت وترازنامه،حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به پیوسته گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی ارائه دهد …” تعهداتی که شرکت آن ها را ضمانت کرده است ، از جمله ضمانت بروات و سایر ضمانت و هم وثیقه های تعهد شده آن باید با توجه به مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.( ماده ۲۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )

” در ساماندهی حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شیوه ها ومحاسبه ها که در سال مالی قبل از آن استفاده شده ملاحظه شود.مادامی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل انجام شده باشد باید اسناد مذبور به هر دوشیوه و هردو روش محاسبه گردد تا مجمع عمومی با مطالعه آن ها و با توجه به بیانیه هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم شود”( ماده ۲۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

صورتحسابی که شرایط مالی شرکت را درزمان تعیین شده نشان می دهد ترازنامه شرکت نام دارد.میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را در پایان هر دوره مالی می تواند در این صورت حساب یافت.تغییر در عملکرد شرکت را بامقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های سال قبل می توان مشخص کرد.سهامداران با بررسی ترازنامه ازارزش سهام خود اطلاع می یابند و قدرت و ثبات مالی شرکت برای طلبکاران مشهود میشود.

در بخش اول ماده ۲۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آماده است : ” در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته موردنیاز در نظر گرفته شود ، اگرچه پس از وضع فرسودگی و اندوخته سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.”مبالغی که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد، از جمله برای رو به رو شدن با زیان ها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد اندوخته گفته میشود.

درحالی که بخش دوم این ماده به ذخیره اشاره می کند.به سبب این بخش از ماده : ” به حداقل رسیدن ارزش دارایی ثابت ( که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است ) چه براثر استعمال ، خواه تغییر فنی و یا به سایردلایل باید دراستهلاک قیدگردد.برای بازپرداخت کاهش احتمال ارزش دیگر نمونه ها دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد”.به هر حال ، ذخیره های در نظر گرفته شده ،اکثرا برای جابه جایی طلب های مشکوک الوصول ، هزینه های اقامه دعاوی در جریان شرکت ، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن قید گردد.

ترازنامه شرکت ضمیمه به حساب سود و زیان است.حساب سود و زیان مستلزم دو اصل است : بستانکار و بدهکار. دربدهکار کلیه هزینه های آن در یک دوره مالی در بستانکار همه درآمدهای شرکت منظورمیگردد.اگر تفاوت جمع دو اصل،در بخش بدهکار بیشتر باشد نشانگر زیان شرکت و اگر در بخش بستانکار بیشتر باشد بیانگر سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که شروع آن از زمان تنظیم یک ترازنامه و خاتمه آن از زمان تنظیم ترازنامه بعدی است ؛ دراین صورت می توان گفت ازطریق حساب های سود و زیان ترازنامه های متوالی در یک موسسه را تهیه کرد.
ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی

در ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اماده است که هیات مدیره شرکت باید قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت حساب های آن را به همراه گزارشی درباره فعالیت و شرایط عمومی شرکت ساماندهی کند ، دراین صورت هیات مدیره باید برای تنظیم این مدارک و گزارش، جلسه تشکیل دهد.درحالی،در بند ۱۹ ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ قانونگذار تعیین کرده که اجباراً ، زمان تنظیم گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت،حساب ها باید در پیشنهاد اساسنامه آورده شده باشد و مدیران باید زمان اشاره شده را در نظر گیرند.گزارش پیوست و صورت حساب های مذکور بایدحداقل ۲۰ روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی سالانه به بازرسان شرکت تسلیم شود.(بخش اخیر ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

مدارک ثبت شده در ماده ۲۳۲ ابزاری است برای اطلاع یافتن سهامداران از موقیعت شرکت و مالکین سهم می تواند از پانزده روز پیش از منعقدشدن جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحساب ها رجوع کرد و از آن ها کپی کند.( ماده ۱۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به صورت پیوست به صورت حساب های مالی نام برده،در ماده ۲۳۲ در اختیارمجمع عمومی گذاشته شود.این گزارش باید به صورت واضح شامل اطلاعاتی مانند شرایط شرکت از لحاظ فعالیت سال مالی عنوان گزارش ، سود و زیان سال مذکور،مشکلات احتمالی شرکت ، و الزام یا عدم الزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد.هر گاه تغییری در محاسبه و ارزیابی حساب ها که در سال مالی پیش از این معمول بوده است ایجاد شود ، مطلب باید به مجمع عمومی اطلاع داده شود.( ماده ۲۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
ج)تصویب حساب ها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه

در حقوق ایران ، انتصاب زمان تشکیل مجمع عمومی سالانه بردوش اساسنامه است ( مواد ۸۹ و ۱۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).اما رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع مزبور را دعوت کند.مجمع عمومی پس از اطلاع از گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تایید حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع خوانده شود، به غیراز این تصمیم گیری برای ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت اعتبارنخواهد بود.( تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

با توجه به قوانین مذبور مجمع عمومی می تواند با آشنایی کامل از اوضاع شرکت در مورد تایید حساب ها تصمیم گیری کند و بعد ازتایید حساب های شرکت باید به سودهای اختصاص داده شده به سهامداران بپردازد. به شروط اینکه حساب های شرکت نشان دهنده بودن سود باشد.صورتجلسه تایید ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.( بند ماده ۱۰۶لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) ودرخلاف ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مدیران مسئول به مجازات در نظرشده محکوم خواهند شد.
تخصیص سود

سود میان سهامداران توسط مجمع عمومی با دو احتمال اعمال میشود:احتمال وجود سود قابل تقسیم و احتمال عدم آن
الف ) فرض وجود سود قابل تقسیم

” سود خالص سال مالی شرکت به جز زیان های سال های مالی پیش از این و اندوخته قانونی…و دیگر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است سود قابل تقسیم گفته میشود ” ( ماده ۲۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۱٫سود خالص

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت نشان دهنده اندازه درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است.” درآمد حاصل در همان سال مالی به جز کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها سود خالص شرکت در هر سال مالی است ” ( ماده ۲۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) .شرکتی دارای سود خالص است که درآمد آن بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد،اگر این شرایط برعکس باشد شرکت به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها ، زیان روبه رو شده است.
۲٫اندوخته قانون

برابر با ماده ۵۷ ق.ت در لایحه قانونی ۱۳۴۷ کلیه شرکت های سهامی موظفند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی جدا بگذارند.بیستم سود خالص شرکت پس از اعمال زیان های وارد آمده در سال های قبل است میزان اندوخته قانونی است ( ماده ۲۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).” همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید عنوان کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد”( ماده ۱۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

شرکت می تواند برای فعالیت های مختلفی از اندوخته قانونی استفاده کنند زیرا قانونگدار برای مصرف آن هیچ پیش بینی نکرده است.در هر صورت ، اندوخته قانونی از بدهی های شرکت به صاحبان سهام است هر چند وجود آن توان مالی شرکت را افزایش می دهد.

هدف قانونگذار از دوراندیشی اندوخته قانونی افزایش دادن پشتوانه طلب طلبکاران از شرکت است .ازاین رو ، افزون بر الزامی کردن اندوخته نام برده قرار گذاشته شده که هر گاه تصمیم مجمع عمومی درمورد توزیع سود میان سهامداران شامل کسر اندوخته قانونی نباشد ، بی اعتبار است.( ماده ۲۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
۳٫اندوخته اختیار

اندوخته ای که شرکت مختار است ، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران ، بنابر تصمیم این مجمع ، آن را کنار بگذارداندوخته اختیاری می گویند.برابر قانون،توزیع سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تایید مجمع عمومی مجازخواهد بود ، به موجب وجود منافع ، توزیع ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه ( یعنی سود خالص موضوع ماده ۲۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بین صاحبان اجباری است.
۴٫مبلغ سود قابل پرداخت

براساس ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ” مجمع عمومی بعد ازآن که تایید کردن حساب های سال مالی و دستیابی به سود قابل توزیع وجود دارد ، مبلغی از آن را که باید میان صاحبان سهام تقسیم شود مشخص خواهد کرد.در این صورت،مجمع عمومی باید تصمیم بگیرد که مبالغی که از اندوخته هایی شرکت در اختیار دارد ( یعنی اندوخته های اختیاری ) و میان مالکین سهام توزیع میشود،در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید به صورت واضع اعلام شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم شود.و سودی که بدون رعایت قوانین مرتبط توزیع شود،منافع بی اساس برداشت خواهد شد.شرح پرداخت سود قابل توزیع توسط مجمع عمومی مشخص می شود”.

احتمال دارد مجمع عمومی تصمیم بگیرد سود انتخاب نشده به مالکین سهام سریع به آن ها پرداخت شود.و حتی می تواند زمان پرداخت این سود را در تاریخ معین مشخص کند.و زمانی که مجمع در مورد تاریخ تصمیم گیری نکرده باشد هیات مدیره می تواند آن را مشخص کنند،ولی سود تعیین شده باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به توزیع سود اقدام شود.(بخش ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).از زمان تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص دادن سود به سهامداران، مالکین سهام درمورد سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت انگاشته می شوند و درزمان ورشکستگی شرکت نیز در رده دیگر طلبکاران شرکت قرار می گیرند.

سود توزیع شده احتمال دارد به صورت نقد به سهامداران پرداخت شود.درحالی که می تواند به میزان ارزش سود نام برده سهام جدید به آنان داده شود.این راه در حال حاضر یکی از روش های بالابردن سرمایه شرکت است .

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی در بین رقابی خود می باشد.

نظرات() 

به موجب قانون چه افرادی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند؟

کارت بازرگانی به مجوزی اطلاق می شود که این امکان را به اشخاص حقیقی و حقوقی می دهد تا در زمینه واردات و صادرات تجارت نمایند.در کشور ما بازرگانان تنها با داشتن کارت بازرگانی می توانند به  واردات و صادرات بپردازند.به موجب ماده یک آیین نامه صدور کارت بازرگانی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه مشغول هستند مجازند با رعایت شرایط مشخص و با استفاده از کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان ها اقدام کنند.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان کاربردهای کارت بازرگانی را بر می شمرد.

به موجب قانون چه افرادی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند؟
کاربردهای کارت بازرگانی

    صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی
    صدور ویزای تجاری
    صدور گواهی مبدا
    عضویت در اتاق بازرگانی
    ارتباط با تاجران خارجی
    واردات از مناطق آزاد
    مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
    شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
    اقدام جهت صادرات و واردات کالا به شکل تجاری
    اقدام به حق العمل کاری در گمرک
    ثبت سفارش و ترخیص کالا

_ برابر ماده ۷ آیین نامه ذکر شده ،اشخاص ذیل مجاز به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند :

    الف-اشخاصی که به دلیل ارتکاب به جنحه جنایت بنا بر حکم قطعی از مراجع قضایی از تمامی و یا بخشی از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
    ب-ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
    ج-افرادی که سابقه فساد اخلاق و سوءاستفاده دارند.

تذکر:در صورت تخلف هر یک از شرایط مذکور و ارائه اسناد غیر واقعی،کارت بازرگانی دارنده آن باطل گشته و مراتب به سازمان های مربوطه اعلام خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

کارشناسان ثبت کریم خان ، افتخار دارند با مشاوره ی تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.

موسسه ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص قوانین مربوط به کارت بازرگانی و افرادی که مجاز به اخذ کارت بازرگانی نیستند توضیحاتی را در اختیار شما قرار دهد.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت در بوشهر

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت شرکت در بوشهر

استان بوشهر به دلیل وجود منابع عظیم نفت و بخصوص گاز پایتخت انرژی ایران لقب گرفته‌است.اقتصاد استان به بخش‌های کشاورزی، تجارت، دامداری، شیلات و تا حدودی زیادی به صنعت متکی است.تجارت با کشورهای عربی همسایه باعث رونق اقتصادی شده‌است. این استان به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز(پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است.

ثبت شرکت در بوشهر

صنایع این استان نیز به دو بخش صنایع دست

ی و ماشینی تقسیم می‌شوند و مهمترین آنها را صنایع کشتی و لنج سازی، توربافی، کوزه، سفال و… تشکیل می‌دهد. به غیر از شرکت ملی صنایع دریایی و نیروگاه اتمی مالکیت صنایع استان عمدتاً به بخش خصوصی تعلق دارد.بوشهر گاز: سایت جامع
گاز استان بوشهر – آخرین خبرهای گاز و صنعت گاز در بوشهر
شرایط و مراحل ثبت شرکت در بوشهر از طریق موسسه ثبت کریم خان

اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به نوع فعالیت تجاری و کسب در آمد و سودآوری می توانند شرکت خود را در بوشهر ثبت نمایند . ثبت شرکت در بوشهر باید با توجه به مقررات و ضوابط در قالب قوانین انجام شود .زمانی از لحاظ قانونی یک شرکت در بوشهر برخوردار می شود که در اداره ثبت شرکت های تجاری به ثبت رسیده باشد.
مدارک ثبت شرکت در بوشهر

    کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا سهامدار و بازرسین (کپی ها تماما باید برابر اصل باشند)
    عدم سوء پیشینه هیات مدیره و بازرسین
    ارائه اظهارنامه و اساسنامه به همراه امضاء کلیه صفحات
    رسید واریزی بانکی ۳۵% مبلغ سرمایه اعلامی بنام حساب در آستانه ی تاسیس
    ارائه مجوز فعالیت شرکت مادامی که امور فعالیتی شرکت نیاز به ارائه مجوز باشد و اخذ آن از مراجع صلاحیتدار.
    تنظیم اوراق ثبت و به امضا کردن آنها توسط کلیه اعضا و ارسال به اداره ثبت.

مراحل ثبت شرکت در بوشهر

    تحویل مدارک مورد نیاز به اداره ثبت به همراه پرداخت هزینه‎های ثبت توسط موکل
    رسیدگی و کسب اطلاعات از فعالیت‎ها شرکت و تبیق آن با قوانین کشور ایران وسیله ی پرسنل اداره ثبت شرکت‎ها
    زمانی که هرگونه نقصی در مرحله تایید نهایی با مشکل بوجود آید دراین صورت باید مشکلات و ایرادات ازطریق هیئت رئیسه شرکت بررسی شود. جهت تسهیل در کار یک نسخه از اطلاعات
    شرکت را بصورت اینترنتی به اداره ثبت می توان ارسال کرد.
    دریافت پرونده پس از تایید نهایی اداره ثبت
    دریافت شماره ثبت و آگهی راه اندازی شرکت در مدت معیین شده
    دریافت روزنامه رسمی ۱۵ روز پس از آگهی

زمان،تعرفه ثبت شرکت در بوشهر

پس از تکمیل مدارک توسط درخواست کننده ثبت شرکت در ثبت کریم خان و ارسال آن به اداره ثبت عموما طی مدت ۳۰روزکاری ثبت شرکت انجام میشود و برای اخذ آگهی تشکیل شرکت مذکور میتوانید به اداره مربوطه مراجعه نمایید.

هزینه های تاسیس ثبت شرکت در بوشهر می تواند به دو صورت باشد هزینه های ثبت شرکت خصوصی و غیرخصوصی.

هزینه های غیرخصوصی مشمول مخارجی میشودکه در طول مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها باید پرداخت شود به طور مثال: هزینه های حق الثبت اظهارنامه ثبت شرکت ، هزینه های معین کردن نام شرکت ، هزینه آگهی نوبت اول روزنامه کثیرالانتشار و هزینه آگهی نوبت دوم روزنامه رسمی کشور و..

هزینه های خصوصی مخارجی هستند که جهت تهیه مدارک و یا دستمزد وکیل و یا هزینه های مشاوران موسسات حقوقی ونیز هزینه های پست مدارک به اداره ثبت شرکت ها و هزینه های خرید گیره و پوشته تکمیل پرونده نهایی در اداره و… باید پرداخت کرد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بوشهر

شرکتی که بین دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری مانند فعالیت‌های بازرگانی، خدماتی، ساختمانی و… در ابعاد کوچک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود می گویند.مادامی که شرکت ورشکسته شود و توانایی پاسخگویی به طلبکاران نباشد فقط سرمایه‌ی شرکاء از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقیمانده‌ی مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت خواستارشوند.

در ثبت اسم شرکت با مسئولیت محدود باید اشاره به عبارت (با مسئولیت محدود) شود وگرنه شرکت با عنوان شرکت تضامنی شناخته می‌شود و به موجب این اشخاص ثالث طبق مقررات شرکت‌های تضامنی می باشد. چنانچه نام شرکت در بردارنده‌ی اسم یکی از شرکا باشد شریکی که اسم او در نام شرکت استفاده شده است دربرابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت‌ تضامنی را دارد.میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) است و لازم نیست کل یا بخشی از این مبلغ به حسابی در بانک واریز شود. سرمایه یک شرکت با توجه به موضوع و سطح فعالیت آن تعیین می‌گردد و در موضاعاتی مانند دریافت تسهیلات بانکی یا انعقاد قراردادها یا دریافت نمایندگی‌ها و… می‌تواند موثر باشد.

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود الزامی برای مشخص کردن مقدار سرمایه شرکت وجود ندارد.واگذاری سهام در این نوع از شرکت‌ها با تنظیم صورتجلسه‌ی دو مرحله‌ای در اداره ثبت شرکت‌ها و یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.حداقل با دو نفر شریک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس میشود در استان بوشهر نیز همچنین. که لازم است حداقل یکی از شرکا بالای ۱۸ سال سن داشته باشد.حداکثری برای تعداد اعضای هیئت‌مدیره اشاره نشده است ولی حداقل تعداد مدیران یک نفر می‌باشد(به جهت مشخص شدن اکثریت و اقلیت در تصمیم‌گیری‌ها بهتراست تعداد افرد هیئت‌مدیره بصورت فرد باشد)

کارمندان دولت نمیتوانند جزاعضاء هیئت‌مدیره باشند.اعضاء هیئت‌مدیره ملزم به نداشتن سوء پیشینه هستند.اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود و یا با توافق شرکاء برای مدت خاصی انتخاب می‌شود.انتخاب بازرس یا بازرسین اجباری نیست.
ثبت شرکت سهامی خاص در بوشهر
ویژگی یک شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه ثبت یک میلیون ریال،بازرسین دو نفر،محدودیتی برای مبلغ اسمی وجود ندارد،حداقل تعداد سهام داران سه نفر،سهام شرکت سهامی خاص برخلاف سهامی عام، قابل عرضه در بورس نمی باشد.شرکتهای بازرگانی شرکتهای سهامی خاص با هر موضوع فعالیتی هستند که به ثبت رسیدند تمامی سرمایه در این شرکتها توسط اعضا هیئت مدیره تامین میگردد و این سرمایه می بایست به سهام توزیع شود و ۳۵% آن در بانکی به نام شرکت درحال تاسیس واریز گردد و سهامداران ۳نفر و ۲نفر بازرس اصلی و علی البدل الزامیست.بهره بردن ازنام سهامی خاص الزامی است.

برای اطلاع بیشتر در زمینه ثبت شرکت با سهامی خاص درشهرهای استان بوشهر با کارشناسان موسسه ثبت کریم خان در تماس باشید.
ثبت موسسه در بوشهر

ثبت موسسه در شهرهای همچون برازجان، بندر کنگان و بندر گناوه استان بوشهر در قالب موسسه های که فعالیت تجاری را انجام نمی دهند و هدف از ثبت موسسه امور غیر تجاری ازجمله : امور خیریه ، امور آموزشی و …. می باشد .شخصیت حقوقی می تواند طبق قوانین و مقررات مصوبه این خدمات را ارائه دهد.دلیل ثبت اینگونه موسسات درشهرهای (برازجان، بندر کنگان و بندر گناوه)استان بوشهر دو هدف از جمله سود و منافعی را بدست آورند و در بین اعضا تقسیم نمایند وازآن بهره ببرند و یا جلب سود و منافع آن نباشد.
اخذ دفاتر پلمپ شرکت در بوشهر

هر موسسه و شركت،سازمانی كه شامل قوانین مالیات باشد ملزم است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را برای نگاشتن تمامی امور فعالیت های مالی خود استرداد نمایید .تمامی شركتها با توجه به دستور کارو آئین نامه نگاشتن دفاتر قانونی كلیه عملیات مالی خود را برحسب الزام به ترتیب انجام امور به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند،یادداشت کنند ودفاتر پلمپ شده را جهت استناد در آخرسال مالی به همراه اظهار نامه مالیاتی به دارایی تحویل دهند.

دفاتر پلمپ ( دفاتر مالیاتی ) برای تعیین امور فعالیت های مالی سالیانه شرکت،ثبت شرکت،بصورت اجباری تخصیص داده می شود.ثبت شرکت تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، پیمانکاری ، ساختمانی و عمرانی ، بازرگانی در بوشهر با بالارفتن فعالیتهای تجاری موضوعات متفاوتی برای به ثبت رسیدن تقاضا میشود که مشمول : تولیدی،پیمانکاری و خدماتی می باشد که مورد توجه مهندسین و پیمانکاران قرارمیگیرند ثبت شرکت با این عنوان های فعالیت میتواند دلیل محکمی برای انجام اموری اعم از ثبت برند و برند سازی باشند و مورد اعتماد بین استفادکنندگان باشد.
انواع شرکت های تجاری در بوشهر

    ثبت شرکت بازرگانی در بوشهر
    ثبت شرکت پیمانکاری در بوشهر
    ثبت شرکت خدماتی در بوشهر
    ثبت شرکت گردشگری در بوشهر
    ثبت شرکت ساختمانی در بوشهر
    ثبت شرکت عمرانی در بوشهر
    ثبت شرکت تولیدی در بوشهر
    ثبت شرکت صنعتی در بوشهر
    ثبت شرکت دانش بنیان در بوشهر
    ثبت شرکت معماری در بوشهر

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتهای استان بوشهر

    ثبت شرکت در دشتستان
    ثبت شرکت در کنگان
    ثبت شرکت در گناوه
    ثبت شرکت در دشتی
    ثبت شرکت در تنگستان
    ثبت شرکت در عسلویه
    ثبت شرکت در جم
    ثبت شرکت در دیر
    ثبت شرکت در دیلم

کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت کریم خان با دارا بودن دپارتمانهای تخصصی درزمینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت در تمامی نقاط کشور عزیزمان میتوانند بهترین یاری رسان شما درهر زمینه باشند.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی

نویسنده: nazanin nazanin   

تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی


ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

۱- نام کامل شرکت ونوع آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- موضوع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳- نشانی کامل مرکز اصلی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :………………………..
نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) :………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :………………………..
۴- اسامی شرکاء یا موسسین : نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور………………….                    تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………………. نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :…………………….. تلفن همراه : …………………………….. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………

نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
۵- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ …………………………ریال نقدی / و مبلغ  ……………………..ریال غیرنقدی ……………………
۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :  ………………………………………………………………………………………….
نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ریال)
۱-   ……………………………………………./ ……………………ریال ۶-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۲- ………………………………………………/ ……………………ریال ۷-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۳- ………………………………………………/ ……………………ریال ۸-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۴- ………………………………………………/ ……………………ریال ۹-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۵- ………………………………………………/ ……………………ریال ۱۰-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۸- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره باذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای …………………………………………. همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای …………………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
۹- ترتیب تقسیم سود شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰- موقع رسیدگی به حساب سالیاه سود شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………
۱۱- انحلال شرکت مطابق ماده…………قانون تجارت ………………………………………………………………………………………..
تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مرکز تخصصی ثبت شرکت کریم خان،مفتخر است خدمات ارزنده ای به متقاضیان عزیز ثبت شرکتهای داخلی ارائه نماید.

نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic